bioZUZANNA SEWERYNA DOLEGA – urodzona w 1990 r. w Gdyni, gdzie mieszka i tworzy.·        W latach 2010-2015 - studentka malarstwa na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uczęszczała do I Pracowni Rysunku prof. Marii Targońskiej, II Pracowni Malarstwa prof. Teresy Miszkin oraz do Pracowni Sztuki Włókna prof. Aleksandra Widyńskiego.

·        W latach 2015/2016 i 2016/2017 - pracowała na Wydziale Malarstwa ASP Gdańsk w Pracowni Rysunku Koncepcyjnego  profesora Romana Gajewskiego.

·        Od października 2016 - studentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP Gdańsk (Wydział Malarstwa).

·        Od października 2017 - asystentka na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (między innymi - w Pracowni Rysunku Koncepcyjnego profesora Romana Gajewskiego, Pracowni Rysunku Studyjnego dr hab. Macieja Gorczyńskiego i Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych dr hab. Arkadiusza Sylwestrowicza)
Laureatka licznych stypendiów: Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Prezydenta Miasta Gdyni, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Tytuł magistra sztuki uzyskała wraz z obroną dyplomu magisterskiego "znaki na-znaczenia" – 15 czerwca 2015 roku.


Związana była między innymi ze Stowarzyszeniem Traffic Design, Centrum Kulturalnym TuBAZA, Pracownią Malarstwa i Grafiki, (nieistniejącą już) pracownią artystyczną na terenie Dalmoru S.A., Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, stowarzyszeniem HALO KULTURA, kierunkiem arteterapii w Gdańsku.


Od 2012 roku specjalizuje się w technice pirografii, zajmują ją również zagadnienia związane z neuroestetyką i arteterapią.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH VERSION:

Zuzanna Seweryna Dolega – born in 1990 in Gdynia, where she lives and works now.

·        In years 2010-2015 - student at the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. She attended the 1st Drawing Studio of prof. Maria Targońska, Second Painting Studio of prof. Teresa Miszkin and the Fiber Art Studio prof. Aleksander Widyński.
·        In 2015/2016 and 2016/2017 - she worked at the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in the Studio of Conceptual Drawing led by Professor Roman Gajewski.
·        From October 2016 – she started her PhD studies: Interdisciplinary Doctoral Studies at the Academy of Fine Arts in Gdańsk (Faculty of Painting).
·        From October 2017 – she became full time assistant at the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdańsk (the Conceptual Drawing Studio of Professor Roman Gajewski, Studio Drawing Workshop of Maciej Gorczyński and Studio of Knowledge on Visual Actions and Structures by Arkadiusz Sylwestrowicz)

Laureate of numerous scholarships: Scholarships of  the Rector of Fine Arts Academy in Gdańsk, Scholarships of the President of Gdynia, Award of the Ministry of Culture and National Heritage, Scholarship of the Science and Higher Education.
She received her Master of Fine Arts degree for her installation "signs on significance" - June 15, 2015.
She was/is associated, among others, with: Traffic Design Association, TuBAZA Cultural Center, Pracownia Malarstwa i Grafiki (Painting and Graphic Arts Workshop), (no longer existing) artistic studio in Dalmor S.A. Gdynia, Academy of Fine Arts in Gdańsk, and - as a professor’s assistant - art-therapy studies in Gdańsk (association between three Academies in Gdańsk – Fine Arts Academy, Musical Academy and Medical University in Gdańsk).


Since 2012 she consequently specializes in the technique of pyrography and paperart.Brak komentarzy: