bioZuzanna Seweryna Dolega – urodzona w 1990 r. w Gdyni, absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni – klasy humanistycznej, dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim.
Laureatka II stopnia XXXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, specjalizacji teatrologicznej.

W latach 2010-2015 - studentka malarstwa na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uczęszczała do I Pracowni Rysunku prof. Marii Targońskiej, II Pracowni Malarstwa prof. Teresy Miszkin oraz do Pracowni Sztuki Włókna prof. Aleksandra Widyńskiego.

Aktualnie (2015/2016 i 2016/2017) pracuje na Wydziale Malarstwa ASP Gdańsk w Pracowni Rysunku Koncepcyjnego  profesora Romana Gajewskiego.

Od października 2016 - studentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich ASP Gdańsk.

Laureatka licznych stypendiów: Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Prezydenta Miasta Gdyni, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Tytuł magistra sztuki uzyskała wraz z obroną dyplomu magisterskiego "znaki na-znaczenia" – 15 czerwca 2015 roku.

Związana między innymi ze Stowarzyszeniem Traffic Design, Centrum Kulturalnym TuBAZA, Pracownią Malarstwa i Grafiki, (nieistniejącą już) pracownią artystyczną na terenie Dalmoru S.A., Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Od 2012 roku specjalizuje się w technice pirografii.


Zuzanna Seweryna Dolega – born in 1990 in Gdynia, graduate of III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej in Gdynia with bilingual classes, laureate of XXXIX Olympiad of Polish Literature and Polish Language (theatrical specialization).

In the years 2010-2015 – she was student of the Faculty of Painting on the Fine Arts Academy in Gdańsk. Zuza was student of  the 1st Workshop of Drawing of prof. Maria Targońska, 2nd Workshop of Painting of prof. Teresa Miszkin and Fibre Art Studio of prof. Aleksander Widyński.

She was the laureate of several scholarships and awards: Scholarships of  the Rector of Fine Arts Academy in Gdańsk, Scholarships of the President of Gdynia, Award of the Ministry of Culture and National Heritage, Scholarship of the Science and Higher Education.
In the year 2015/2016 she works on the Fine Arts Academy in the Chair of Drawing (Conceptual Drawing) of prof. Roman Gajewski.

From the 2012 she specializes with the pyrography technique as the main medium of her work.

Zuza is associated with Traffic Design Association, Cultural Centre “TuBAZA” in Gdynia, “Drama of Freedom” project, art studio in Gdynia-shipyard (Dalmor S.A.) and Fine Arts Academy in Gdańsk.

Brak komentarzy: